Poedercoaten op verzinkt staal

Poedercoaten op verzinkt staal

Poedercoaten op verzinkt staal

De combinatie van thermisch verzinken en poedercoaten biedt, onder bepaalde voorwaarden, een bijzonder duurzame corrosiebescherming. Thermisch verzinken alleen biedt al een bescherming van tientallen jaren. In combinatie met poedercoaten kan deze termijn met 2,5 vermenigvuldigd worden. Die termijn wordt door Weert Groep nog eens fors opgerekt door alle procesvariabelen optimaal in te stellen en te monitoren. Een goed voorbeeld zijn de geluidswallen nabij Schiphol. Met dit soort projecten onderscheidt Weert Groep zich van haar concurrenten.

Verzinkt staal wordt bij Weert Groep voor het poedercoaten coatgereed gemaakt volgens de norm EN 15773. Het doel van deze inspanning is het zo vlak en glad mogelijk krijgen van het te coaten oppervlak. Als coatgereed maken machinaal gedaan wordt, bijvoorbeeld met schuur en slijpmachines, is de kans op een beschadigde, doorgeslepen zinklaag erg groot. Om dit te voorkomen wordt bij Weert Groep deze bewerking handmatig uitgevoerd met behulp van vlam, vijl, borstels en schuurpapier. Ondanks het feit dat dit een arbeidsintensieve – en dus relatief kostbare – keuze is, heeft de instandhouding van de corrosiebescherming toch de hoogste prioriteit bij Weert Groep. Deze inspanning maakt dat de bescherming tegen corrosie voor altijd intact blijft.

Lakken hechten van nature slecht op verzinkt staal. Inmiddels is bekend dat met ‘sweepen’ of aanstralen geen optimale corrosiewering gerealiseerd kan worden. In plaats daarvan is een chemische voorbehandeling noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de lak altijd en overal goed op het verzinkt staal zal hechten en het zinkoppervlak wordt beschermd tegen oxidatie. De chemische voorbehandeling bestaat uit ontvetten, meerdere spoelstappen, etsen, en de belangrijkste voorbehandelingstap: het 6-waardig chromateren. Door deze behandeling ontstaat een optimale hechting voor de coatlagen. De chromaatlaag voorkomt daarnaast ondermijning van de coatlaag bij beschadigingen. Hierdoor levert de chromaatlaag een wezenlijke bijdrage in de duurzaamheid van het totale systeem.

Voorbehandelingen bij Weert Groep worden afgesloten met (spaar)spoelstappen met gedemineraliseerd water om osmose te voorkomen. De producten worden vervolgens gedroogd in energiezuinige droogovens, waarna de poederlaag aangebracht wordt.

Na de voorbehandeling wordt het product van een eerste laag poeder voorzien. Het poeder dat Weert Groep gebruikt, is rijk aan epoxyharsen, wat zorgt voor een zeer goede hechting met het (zink)chromaat en de ondergrond. Bovendien ontstaat zo een grondlaag, die uitstekend bestand is tegen de diverse belastingen van ons milieu. Deze eerste laag wordt in een oven gemoffeld. Vervolgens wordt op vergelijkbare wijze een toplaag aangebracht in de kwaliteit, kleurstelling, glansgraad en oppervlaktestructuur die de opdrachtgever heeft gekozen. Onder bepaalde voorwaarden kan volstaan worden met het aanbrengen van alleen een toplaag.