Keurrapporten

Keurrapporten

Keurrapporten

DE FUNCTIE VAN EEN KEURRAPPORT
Het beoordelen van de technische kwaliteit van een zinklaag, laklaag of duplexsysteem kan niet op basis van de visuele indruk. Er is meer informatie nodig om te beoordelen of er sprake is van een conservering die aan de eisen en verwachting van de opdrachtgever voldoet. Ook om te beoordelen of een systeem aan bestekeisen voldoet, is een keurrapport noodzakelijk. Daarnaast borgt een keurrapport van Weert Groep de naspeurbaarheid van toegepaste grondstoffen, productvariabelen et cetera.

KEURRAPPORT THERMISCH VERZINKEN
De duurzaamheid van een verzinkt product hangt in belangrijke mate af van de laagdikte en de aanwezigheid van slecht of niet verzinkte plekken. Een keurrapport van Weert Groep geeft de resultaten van een visuele controle en van laagdiktemetingen. Als een keurrapport van het thermisch verzinken gewenst is, moet dit bij de aanlevering van de materialen aangegeven worden. Een rapport is gebaseerd op aselecte steekproeven.

KEURRAPPORT POEDERCOATEN
Op een selectie van productieruns worden proefplaten mee behandeld en volgens voorgeschreven steekproeven en methoden getest op o.a. laagdikte, hechting, glansgraad, flexibiliteit, slagvastheid en natuurlijk op corrosiebestendigheid. De testgegevens en het proefpaneel worden gedurende de garantieperiode bewaard ten behoeve van referentie. Deze procedure is vastgelegd in de GSB ST663. Dit kwaliteitscertificaat wordt regelmatig door externe controleurs getoetst.

Naast onaangekondigde keuringen van GSB stuurt Weert Groep een steekproef van een duizendtal proefpanelen per jaar naar een extern laboratorium om de weerstand tegen corrosie onafhankelijk vast te stellen en aan de interne resultaten te spiegelen.

De resultaten van alle testen worden samen met de andere gegevens van de order vastgelegd in een keurrapport. Dit rapport kan door klanten opgevraagd worden.

Als een keurrapport van het poedercoaten gewenst is, moet dit bij de aanlevering van de materialen aangegeven worden.