Bestekteksten

Bestekteksten

Bestekteksten

Alle betrokkenen bij een project willen aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen. De verwachting ten aanzien van de technische en visuele kwaliteit van de conservering kan de opdrachtgever specifiek benoemen, zolang de juiste vragen gesteld worden. Er moet rekening gehouden worden met de omgeving, de combinatie met andere materialen, kleuren en oppervlaktebehandelingen en de afstand waarop het geconserveerde wordt beoordeeld.

Als de antwoorden bekend zijn, kan er door Weert Groep een bestektekst opgesteld worden, waarin de verwachtingen vertaald zijn naar concrete, meetbare eisen. Specifieke bestekteksten horen antwoorden te geven op alle vragen van aannemers en onderaannemers. Een volledige bestektekst is een voorwaarde voor een probleemloze oplevering.

Weert Groep heeft een aantal algemene bestekteksten uitgewerkt. In deze teksten is een aantal aspecten zodanig benoemd dat de technische kwaliteit geborgd is. U kunt deze bestekteksten aanpassen en aanvullen. Er kunnen bijvoorbeeld aanvullende of aangepaste eisen gesteld worden ten aanzien van keuringsafstand om de vereiste visuele kwaliteit meetbaar te maken. Om de bestekregels goed te begrijpen is er een toelichting bij de bestekteksten geschreven.
Bij rood, blauwe, gele, oranje en metallics, locaties aan de kust of in een industriegebied bij een hoge visuele kwaliteit altijd in 2 lagen poedercoaten.