Technische kwaliteit

Technische kwaliteit

Technische kwaliteit

Kwaliteit is een rekbaar begrip, omdat het wordt bepaald door verwachtingen, eisen en wensen van de klant. Maar ook door de toepassing van de constructie, de omgeving waar de constructie geplaatst wordt, de mate van onderhoud en inspecties en dergelijke. In de praktijk is deze informatie niet (allemaal) beschikbaar op het moment dat de constructies bij Weert Groep aangeleverd worden.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, kiest Weert Groep voor de beste haalbare technische kwaliteit. Dit uit zich in een lange duurzaamheid, een uitgebreide garantieregeling en als belangrijkste een zekerheid dat de geconserveerde constructies tot in lengte van dagen aan de verwachtingen van de klanten voldoen.

Dit is ook het belangrijkste argument waarom Weert Groep constructies van projecten mag conserveren, waarbij hoge eisen gesteld worden of de gevolgen van een verminderde bescherming tegen corrosie groot kunnen zijn.