Onderhoud en reparatie

Onderhoud en reparatie

Onderhoud en reparatie

In het kader van duurzaamheid en 'costs of ownership' wordt de vraag gesteld wat de geschatte levensduur van een verzinkt of verzinkt en gepoedercoat object zal zijn. Er is in de afgelopen ruim 60 jaar dat Weert Groep bestaat, voldoende bewijs geleverd dat de door Weert Groep geconserveerde objecten in ieder geval een generatie en waarschijnlijk nog veel langer mee gaan.

Toch zal altijd de voorwaarde gesteld worden dat er periodiek een inspectie van de objecten uitgevoerd moet worden. Onderstaand de reinigings- en onderhoudsadviezen voor thermisch verzinkt staal en verzinkt en gepoedercoat staal. Voor andere conserveringssystemen, bijzondere omstandigheden of projecten kunt u adviezen op maat krijgen.

Onderhoud thermisch verzinkt staal

Thermisch verzinken heeft onder normale omstandigheden, behalve vanwege visuele aspecten, of mechanische belasting geen onderhoud of reiniging nodig. Verzinkt staal is goed bestand tegen redelijk neutrale omstandigheden.

Daarbuiten is het mogelijk dat de zinklaag sneller afneemt. Dit kan voorkomen worden door de producten regelmatig te reinigen. In welke omstandigheden dit nodig is en hoe dit moet worden uitgevoerd staat samengevat in bijgaand artikel.

Reparatie thermisch verzinkt staal

Thermisch verzinkt staal is weliswaar robuust en kan tegen een stootje. Toch kan de zinklaag beschadigen door handeling, tijdens montage of andere mechanische belasting. Kleine beschadigingen tot 1 mm (bijvoorbeeld krassen) hoeven niet bijgewerkt te worden omdat door de kathodische werking van zink toch sprake is van bescherming. Grotere beschadigingen moeten bijgewerkt worden.

Er zijn omstandigheden waarin bewust de reparatie van de zinklaag in het ontwerp wordt meegenomen. Bijvoorbeeld het bijwerken van lasverbindingen die pas na verzinken samengesteld kunnen worden

De norm ISO 1461 staat bijwerken toe mits de beschadigingen gezamenlijk maximaal 0,5% van het totale oppervlak bedragen en per beschadiging maximaal 10 cm² oppervlak beslaan. Er zijn 3 methoden toegestaan die allen voldoen aan ISO 1461.

Lassen aan thermisch verzinkt staal

Grote of ingewikkelde constructies kunnen niet altijd voor het thermisch verzinken worden gelast. De voorkeur gaat uit naar boutverbindingen, maar wanneer dit niet mogelijk is, moeten thermisch verzinkte delen toch gelast worden. In bijgaand artikel is dit onderwerp verder uitgewerkt.

Onderhoud thermisch verzinkt en gepoedercoat staal

Thermisch en/of delta verzinkt staal dat gepoedercoat is behoeft aanmerkelijk minder onderhoud dan andere conserveringssystemen zoals natlakken, maar enig onderhoud is nodig. De garantievoorwaarden schrijven dit ook voor. Er zijn omstandigheden waar meer of minder onderhoud nodig is. In dit artikel is aangegeven hoe vaak en hoe deze duplexsystemen onderhouden moeten worden.

Reparatie thermisch verzinkt en gepoedercoat staal

In geval verzinkt en gepoedercoat staal beschadigd is kan dit goed gerepareerd worden, mits dit vakkundig gedaan wordt. Dit geldt voor beschadigingen waarbij zowel de deklaag als de onderliggende zinklaag beschadigd is. In bijgaand artikel is de exacte werkwijze beschreven.