Richten

Richten

Richten

Bij thermisch en deltaverzinken worden de stalen producten in baden van 450 C° respectievelijk 550C° gedompeld. Afhankelijk van zaken als het ontwerp van de constructie, de dikte en dikteverschillen van het staal, de lasvolgorde en het walsen van profielen zijn spanningen in de constructie gebracht. Tijdens het dompelproces kunnen deze spanningen vrijkomen, met deformatie tot gevolg. Tijdens het ontwerpproces is het belangrijk hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Afhankelijk van gestelde toleranties zal een controle op rechtheid en, zo nodig, narichten noodzakelijk zijn. Indien de maattoleranties kritisch zijn kunnen wij deze controle voor u verrichten, dat dan bij opdrachtverstrekking dient te worden overeen gekomen. Metselwerkondersteuningen en masten behoren tot de artikelen waar extra controle nodig is.