Boren

Boren

Boren

Om producten goed te kunnen verzinken en poedercoaten, moeten de vloeistoffen, lucht en zink vrij door de constructies kunnen stromen. Bij afgesloten ruimtes in de constructies is er een reële kans op explosies tijdens het onderdompelen in een zinkbad. Om beide redenen moeten constructies goed open zijn. Als bij aanlevering of het ophangen van de producten blijkt dat openingen ontbreken of er twijfel bestaat over de doorstroom, dan zal Weert Groep indien nodig gaten bijboren. De plaats en diameter van de gaten hangt af van de constructies en de manier waarop de constructies opgehangen worden. Als herkenbaar is wat zichtzijdes zijn, dan houdt Weert Groep daar rekening mee. Deze informatie moet wel bij de opdrachtverstrekking meegeleverd worden.

Afdoppen
Na het verzinken en/of poedercoaten kunnen de gaten afgedopt worden. Er zijn diverse producten in de handel waar dit goed mee gedaan kan worden. Technisch gezien is afdoppen niet noodzakelijk, want thermisch verzinkte producten zijn inwendig ook goed beschermd. In sommige gevallen zijn gaten om veiligheidsredenen niet gewenst. Denk aan speeltoestellen waar kinderen met hun vingers in de gaten kunnen komen. In dit soort gevallen is het belangrijk om het ontwerp voor het aanleveren te laten beoordelen door de verzinkerij om oplossingen te zoeken.