Korte lijnen

Korte lijnen
Met een doorlooptijd van enkele werkdagen en een dagelijkse instroom van honderden orders is het bij Weert Groep van belang om flexibel, snel en accuraat te handelen. Elke opdracht is een uniek project dat zijn weg vindt in een complex geheel van de goederenstromen, verschillende bewerkingen en klantenwensen. Bij wijzigingen of onregelmatigheden is direct contact met de juiste mensen essentieel.

Weert Groep is een open organisatie waar de medewerkers van klanten met hun vakbroeders bij Weert Groep contact hebben. Door heldere afspraken, een ver doorgevoerde automatisering en een platte organisatiestructuur met directe en korte communicatielijnen, weet iedere werknemer wat van hem of haar verwacht wordt. De klanten ervaren en waarderen dit dagelijks bij Weert Groep.