Garanties poedercoaten

Garanties poedercoaten

Garanties poedercoaten

Weert Groep kent een uitgebreide garantieregeling van zes of tien jaar, afbouwend met tien tot vijf procent per jaar, afhankelijk van de expositieomgeving en de mate van onderhoud. Deze garantieregeling is een weerspiegeling van de kwaliteit van het duplexsysteem van Weert Groep. Daarnaast is de garantie die Weert Groep biedt een logisch vervolg op probleemloze condities in de meest verschillende en extreme toepassingen over de afgelopen 25 jaar. Een beter bewijs kan niet geleverd worden.

Als extra bovenop de garantieregeling kent Weert Groep een garantiefactor. De garantiefactor geeft aan met welke factor de factuurwaarde kan worden vermenigvuldigd ter compensatie van bijkomende kosten van bijvoorbeeld demontage van producten die niet aan de garantievoorwaarden voldoen.

Aan garanties hebt u niets als achter deze garanties geen sterk bedrijf staat dat haar verantwoordelijkheid neemt. Weert Groep is een sterk bedrijf, met een groot eigen vermogen. Dit kunt u zelf toetsen aan de hand van de balans.

De garanties en garantievoorwaarden van Weert Groep zijn in beginsel van toepassing op alle orders. U kunt op verzoek tegen een vergoeding van € 25,- voor specifieke projecten een specifieke garantieverklaring aanvragen.

Download hier:
  • Garantietabel duplexsystemen