Proefplaten

Proefplaten

Proefplaten

Bij elke kleurcharge worden proefplaten mee behandeld en volgens voorgeschreven steekproeven en methoden getest op onder andere laagdikte, hechting, glansgraad, flexibiliteit, slagvastheid en corrosiebestendigheid. De testgegevens en het proefpaneel worden gedurende de garantieperiode bewaard ten behoeve van referentie.

Naast onaangekondigde keuringen van GSB, stuurt Weert Groep een steekproef van een duizendtal proefpanelen per jaar naar een extern laboratorium om de weerstand tegen corrosie onafhankelijk vast te stellen en aan de interne resultaten te spiegelen. Zowel het testrapport als garantiecertificaat worden desgewenst verstrekt.