Technologieën en grondstoffen

Technologieën en grondstoffen

Onderzoek

Om invulling te kunnen blijven geven aan de stelling dat Weert Groep altijd de best mogelijke corrosiewering biedt, is doorlopend onderzoek naar verbeteringen en nieuwe technologieën noodzakelijk. GSB is daar een belangrijke partner bij. Zowel het instituut als de informatie van de leden helpt Weert Groep om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van nieuwe of alternatieve technologieën.

Nuttige nieuwe technologieën of procesverbeteringen worden direct onderzocht. In eerste instantie voert Weert Groep proeven uit in haar eigen laboratoria. Na deze stap worden testen opgeschaald en worden er, indien dit zinvol lijkt, externe partijen zoals onderzoeklaboratoria of universiteiten ingeschakeld. Als de testresultaten aantonen dat de technologie ook een echte verbetering is, dan wordt beoordeeld wat nodig is om de aanpassing in de geborgde omgeving van Weert Groep te implementeren. Als Weert Groep iets nieuws introduceert, kunnen klanten er zeker van zijn dat de experimentele fase gepasseerd is.