Procescontrole

Procescontrole

Procescontrole

Het kwaliteitsmanagementsysteem bij Weert Groep is gebaseerd op complete procescontrole. Door uitvoerig onderzoek en ruime ervaring zijn de kritische onderdelen in de processen bekend. Vervolgens is bepaald op welke wijze ongewenste afwijkingen voorkomen kunnen worden.

Het borgen van de gewenste kwaliteit kan op verschillende manieren bereikt worden. Er kan gekozen worden voor een bepaalde kwaliteit grondstoffen en technologieën, het aanpassen van installaties, of voor het uitsluiten van bepaalde bewerkingen. Weert Groep kiest bij voorbaat voor het uitbannen van kritische procesvariabelen. Anders gezegd is de keuze voor processen die altijd goed gaan een belangrijke peiler van de kwaliteit van Weert Groep.  Deze keuze vergt doorlopende investeringen in installaties, het continu monitoren van de processtappen en het – waar mogelijk – uitsluiten van de menselijke risicofactor.

De constructies en materialen die aangeleverd worden variëren vaak te veel om voor alles een geborgde oplossing te vinden. Het vakmanschap en de accuratesse van de werknemers blijft daarom altijd een wezenlijk onderdeel van de uiteindelijke prestaties op gebied van kwaliteit. Bij Weert Groep is elke werknemer verplicht om afwijkende zaken te signaleren, te registreren en op te lossen, al dan niet in overleg met de klant.

Om de systematiek van procescontrole gestalte te geven, maakt Weert Groep dankbaar gebruik van het GSB kwaliteitskeurmerk dat uitgaat van totale procescontrole en beheersing van de procesvariabelen.

Verzinkerij Weert, ElectroCoat en ElectroCoat Genk hebben naast een GSB ST663 certificering ook een ISO 9001 certificering.