Klantorders en bouwfases

Klantorders en bouwfases

Scheiden van klantorders en/of fases

Opslag goederen, afhaalgereed, gesorteerd naar bouwfase, ketenintergratie

Producten worden behandeld zoals deze aangeleverd worden; één vracht is één order. Als binnen een order producten verschillende bewerkingen moeten ondergaan, zoals het coaten in diverse kleuren, dan worden deze clusters binnen de vracht gescheiden behandeld. Weert Groep heeft haar systemen speciaal hiervoor ingericht.

Naast clustering op kleur of bewerking, kunnen ook bouwfases of eindklanten apart behandeld worden, mits: 

  • op de bestelling aangeven is volgens welke kenmerk geclusterd moet worden;
  • stuklijsten digitaal aangeleverd worden in een uniform en bewerkbaar format (bv Excel). Een voorbeeld is beschikbaar;
  • de clusters van materialen snel en eenduidig herkenbaar en gescheiden aangeleverd worden. Bijvoorbeeld gecodeerd d.m.v. labels of opgelaste codes;
  • De kenmerken corresponderen met de gegevens op de opdracht.  

Als er onderdelen met de vracht mee verpakt moeten worden is dat ook mogelijk. Investeringen in een goede voorbereiding, goede afspraken en de toeslag voor minder efficiënt produceren, verdienen zich uiteindelijk terug door besparingen in transport (direct naar eindklant), verkorting van doorlooptijden en/of besparingen door reductie van faalkosten in het verdere traject naar de eindklant.

Interesse in het besparen van onnodige kosten op het gebied van logistiek, handeling en transport? Neem dan contact op met de afdeling verkoop.