Ontzinken

Ontzinken

Ontzinken

Het kan voorkomen dat een constructie na het verzinken alsnog aangepast moet worden. Om gezondheidsredenen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt worden, zodra er aan verzinkt staal geslepen of gelast wordt. Een ander nadeel van het nabewerken van een verzinkte constructie is dat de bescherming tegen corrosie op de bewerkte plekken niet meer aanwezig is. De enige goede oplossing is dan ontzinken en opnieuw verzinken.

Ontzinken gebeurt in een daarvoor bestemd chemisch bad. De verzinkte delen worden enkele uren in dit bad gedompeld tot het zink afgebeitst is. De inhoud van baden worden na verloop van tijd afgevoerd. Het zink kan terug gewonnen worden voor hergebruik. Grofweg zijn de tarieven van ontzinken gelijk aan de tarieven van verzinken.